Report: Výlet se psem na Říp a Hazmburk

„Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete míti hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá; rozvažte, jakým jménem by měla být jmenována.“ Kdo by neznal citát ze Starých pověstí českých, které na konci 19. století sepsal Alois Jirásek. Tato slova měl pronést praotec Čech, když vystoupil na horu Říp....

Read More