trumler

 

 

Eberhard Trumler: Rozumíme psům? – V etologii psů je stále co objevovat… Zajímavé pokusy s křížením různých typů psů ve výzkumné stanici autora odhalily různé zákony genetiky a její důsledky na chování. Ten, kdo chce psy dobře poznat, najde v této knize mnoho důležitých informací. Bohužel kniha se nedá lehce sehnat, nejlépe prošmejdit antikvariáty. V knihkupectvích ji nenajdete.

   

 

Eberhard Trumler: Tykáme si se psem – Autorova první kniha o etologii psa. Naprosto úžasné dílo. Eberhard Trumler byl žákem Konrada Lorenze a Wilhelma Marinelliho, celý život strávil mezi psy a psovitými šelmami a podrobným studováním a různými experimenty se mu podařilo odkrýt spostu tajemství psí duše. Kniha se také již neprodává, je možné ji sehnat v antikvariátech anebo v rámci meziknihovní výpůjční služby.

   

Karen Pryor: Svého psa nestřílejte; Nový přístup k učení a trénování – Tato úžasná, jasně srozumitelná a nesmírně užitečná publikace je určena každému, kdo by rád porozuměl nebo změnil chování nějakého živého organismu – ať už jde o štěkajícího psa, hlučného souseda, nepřátelskou kočku nebo vaše vlastní zlozvyky. Jako průkopnice na poli výzkumu chování je Karen Pryorová významným zastáncem principů a praktického využití pozitivního upevňování při učení nového chování. Tohle jsou tajemství změny chování vašich domácích mazlíčků, dětí a dokonce i vás samotných. Principy revoluční metody klikr tréninku, která za svůj fenomenální úspěch vděčí okamžitému účinku. Osm metod, jak se zbavit už existujícího nežádoucího chování – od koček, které drápou po nábytku, po nepořádného spolubydlícího. Deset pravidel tvarování chování – k výsledkům se dostanete bez násilí a bez bolesti. Tipy na trénink vašeho psa, ale také třeba jak se vypořádat s potomkem, se kterým cloumá puberta.

   

Turid Rugaas: Konejšivé signály – Turid Rugaas, norská cvičitelka psů, popsala jev, který nazvala konejšivými signály. Jedná se o řeč těla, s jejíž pomocí psi komunikují a předcházejí konfliktům a agresivním reakcím. Turid Rugaas se začala tímto jevem zabývat podrobněji a zmapovala jeho možné využití při výchově psa a cvičitelské praxi. Výsledky její práce, prezentované na četných přednáškách a kurzech, se dočkaly značného ohlasu a vzbudily zájem kynologů na celém světě. Kniha shrnuje veškeré její poznatky o konejšivých signálech a naučí čtenáře, jak lépe porozumět psům a jak tyto signály používat při komunikaci s nimi.

 

Barry Eaton: Psí dominance: Mýtus, nebo skutečnost? – Kniha Barryho Eatona přináší alternativní pohled na problematiku psí dominance. Autor předkládá čtenářům řadu zajímavých otázek, např.: Co přesně se skrývá pod pojmem „psí dominance“? Skutečně musí majitel psovi dominovat? Snaží se nás psi cílevědomě sesadit z vůdčího postavení ve smečce, nebo to jsou oportunisté čekající na příležitost? Na všechny tyto otázky se autor snaží nalézt odpověď. Barry Eaton detailně probírá tzv. pravidla smečky, kterými se podle mínění většiny odborníků řídí chování našich psů, a porovnává je s tím, co se skutečně děje ve smečkách divoce žijících vlků.

   

Stanley Coren: Co má pes na mysli – Jak pochopit psí uvažování – Zábavný a obsažný rádce od předního světoznámého odborníka přináší řadu zajímavostí, vyvrací mnohé běžné pověry a nedorozumění týkající se čtyřnohých přátel člověka a poskytuje spoustu překvapivých údajů o jejich intelektuálních schopnostech. Objevná je i část o stárnutí psů, která zachycuje příznaky stáří z různých zdravotních i psychologických hledisek.

   

Smith Cheryl S.: The Rosetta Bone: The Key to Communication Between Canines and Humans – Jak vybudovat opravdovou komunikaci se psem. Kniha obsahuje jedinečný pohled na laskavý výcvik psa a poskytuje běžnému majiteli zvířete know-how, který pomáhá dešifrovat psí úmysly, efektivní komunikaci a zvýšení úspěchu v tréninku. Ukazuje lidem, jak pomocí řeči těla vysílat vzkazy jejich zvířatům, jak prohloubit vazbu se psem. Ilustruje, jak může příslušnost k plemeni ovlivnit psí osobnost, a vysvětluje, jak dekódovat a opravit nějběžnější problémy psího chování. Tato kniha bohužel zatím nevyšla v českém překladu, takže je možné ji sehnat pouze v angličtině.