Výzkumy publikované v posledních dvou desetiletích naznačují, že psi pocházející z množíren a od množitelů vykazují zvýšený výskyt problémového chování.  Nejnovější studie vycházející z těchto zveřejněných informací potvrzuje smutné statistiky vlivu nekontrolovaného rozmnožování na psychiku našich čtyřnohých parťáků.

Revize 7 publikovaných studií a jednoho reportu v průběhu 23 let zahrnující psy narozené ve velkoobjemových komerčních rozmnožovacích zařízeních a prodávané spotřebiteli přímo přes internet nebo nepřímo prostřednictvím prodejen chovatelských potřeb odhalila zvýšený výskyt behaviorálních a emočních problémů ve srovnání se psy z jiných zdrojů, zejména kvalitních nekomerčních chovatelů. Nejvíce konzistentní nález mezi studiemi je nárůst agrese, který je nejčastěji zaměřen na majitele a členy rodiny, ale také na neznámé osoby a další psy. Zvýšený strach byl také zjištěn v reakci na neznámé osoby, děti, jiné psy, nesociální podněty, a při procházkách. Byly hlášeny nežádoucí chování týkající se oddělení (separace), vyžadování pozornosti a zvýšená citlivost na dotyk.

Mnozeni_psu_1_hafster

Tyto studie byly založeny informacích týkajících se velkoprodukce psů v Americe i Evropě (kde je podle dostupných statistik největším zásobovatelem namnožených psů bez průkazu původu Maďarsko a Slovenská republika).

Statistiky analýzy vzorku 1864 psů jsou hrozivé:

  • Zvýšený výskyt agrese byl zaznamenán u 86% dospělých psů původem od množitelů anebo množíren. Nejčastějším typem agrese je ten proti majiteli a členům rodiny
  • Zvýšený strach byl pozorován u 75% psů původem z množíren anebo od množitelů
  • Zatímco pouze u 10% psů od řádných chovatelů se později projevily problémy se separací, u “čistokrevných” štěňat bez průkazu původu (množírny, množitelé) to bylo dokonce 55%.

Významným faktorem je doba odběru štěněte od matky (dle vyhlášky č.21/2013 Sb. je v České republice minimální věk pro odběr štěněte od feny 50 dnů). Na základě výzkumu bylo zjištěno, že u jedinců odebraných před 8. týdnem věku se objevila zvýšená tendence k pozdější agresi a problémům souvisejícím s chováním při oddělení (separační úzkost, tzn. úzkost z odloučení. Laicky řečeno psi nezvládají pobyt o samotě bez páníčka).

Vzhledem ke způsobu chovu, manipulace, odstavení, transportu a další výchovy psů prodávaných prostřednictvím obchodů s domácími zvířaty a/nebo narozených v komerčních množících zařízeních, existuje více potenciálních faktorů přispívajících ke vzniku těchto problémů. Některé klíčové faktory zahrnují genetiku, nedostatek stimulů v raném věku (nedostatečné vystavení různým podnětům = nevhodná nebo nedostatečná sociální expozice), stres (prenatální mateřský stres a postnatální prožitky), předčasné odstavení a odloučení od matky, ale také faktory týkající se vlastníka, jako jsou nedostatečné znalosti a zkušenosti se psy, stejně jako různé úrovně vztahu se psem a zodpovědnosti za něj.

Mohlo by vás zajímat:  Quo Vadis Social Media Canis? Díl 1.

Jednoduše řečeno: ŠPATNÉ GENETICKÉ PREDISPOZICE + STRES MATKY/ ŠTĚNĚTE + PŘEDČASNÉ ODSTAVENÍ + MAJITEL BEZ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ KYNOLOGIE A PSÍ ETOLOGIE = TÉMĚŘ 100% JISTOTA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ ZVÍŘETE V BUDOUCNOSTI

Mnozeni_psu_2_hafster

Pojďme se na tuto problematiku podívat z jiné stránky, a tou je interakce takového zvířete a jeho majitele s okolím. Labilní či agresivní pes představuje určité riziko pro své okolí (ať už pro ostatní psy, anebo například pro lidi, kteří jistě „ocení“ projevy separační úzkosti hafana v jejich sousedství)

Ti, kteří si zvíře od množitele či z množírny pořídí, tak v důsledku ovlivňují život lidí ve svém okolí, ať už vědomě anebo nevědomě. Svým nezodpovědným a sobeckým počínáním snižují kvalitu života nejenom rodičům svého čtyřnohého „miláčka“, ale i ostatním psům a lidem, kteří se s jejich mazlíkem dostanou do styku. Nehledě na to, že v případě koupě štěnětě od komerčního množitele či z množírny podporují porušování zákona, neboť tito producenti ze své činnosti neodvádějí daně a povinné poplatky.

Mnozeni_psu_3_hafster

Určitě Vás již napadla ona otázka – lze vůbec toto nějak řešit? Ano, je to možné, ale jedná se o běh na dlouhou trať, který vyžaduje určitou aktivitu:

  • Osvěta – informace, informace a ještě jednou informace od těch, kteří dle názoru množitelů a jejich podpůrců „nemají strkat rypák do věcí, do kterých jim nic není“. Informovanost veřejnosti je totiž stále nízká a to je třeba změnit
  • Zodpovědnost majitelů psů – ta samozřejmě souvisí s informovaností, ovšem v mnoha případech se jedná o cílené pořízení zvířete z množírny anebo od množitele i přes vědomí současné situace (ať už z důvodů lenosti, snahy ušetřit či jiných). Vždy bude totiž platit pravidlo, že kde je poptávka, tam je nabídka
  • Regulace ze strany státu – ta je potřebná zejména kvůli nezodpovědným jedincům, které ani argumenty výše neodradí od pořízení takového zvířete. V současnosti je potřeba zejména zákon o povinném čipování a registraci štěňat před zákonnou dobou odběru a definice producentů zvířat jako podnikatelů (se všemi povinnostmi vůči státu)

Mohlo by vás zajímat:  Report: Konference ČR: Evropská továrna na psy?

Přiznejme si aktuální stav této problematiky – už včera bylo pozdě řešit neútěšnou situaci u nás a v dalších státech nelichotivě pojmenovaných „továrny na štěňata“. Pro začátek stačí úplná drobnost – nebýt ovce a zajímat se o to, co se děje v našem okolí a začít podle toho jednat. Pokud se tak zachová dostatečný počet lidí, máme napůl vyhráno. A to platí pro všechny oblasti našeho života.

Kompletní studii naleznete zde (anglický jazyk).