Znalost problematického zdraví u některých plemen psů neznamená pro potenciální zájemce překážku v pořízení psa, protože prioritu v rozhodování má emocionální faktor. Proč tomu tak je? A jak to ovlivňuje životní podmínky současných i dalších generací dotyčných zvířat? Nová dánská studie Petera S Sandøe (profesor a vedoucí: Section for Consumption, Bioethics and Governance, University of Copenhagen, profil ZDE) a kol. je výsledkem výzkumu faktorů působících při pořizování určitých plemen psů jejich majiteli, spolu s jejich citovými vazbami ke svým mazlíčkům. Výzkum se snaží získat informace, proč jsou některá plemena oblíbená navzdory vysokému výskytu problémů, které působí na jejich životní podmínky.

Studie probíhající během roku 2017 zahrnovala obyvatele Dánska, kteří vlastnili Francouzské buldočky, Čivavy, Kavalír King Charles španěly a Cairn teriéry. Výsledky ukázaly u majitelů paradox, když tvrdili, že milují psy a přesto je znalost problematického zdraví určitého plemene (mnohdy ovlivňující kvalitu jeho života) nezastaví před koupí/pořízením.

Zjevně dostupné informace o problémech plemen Francouzský buldoček a Čivava nejsou překážkou jejich rostoucí popularitě, protože zásadní emoční reakce na fenotypové vlastnosti těchto plemen jsou vysoce účinnými pozitivními motivátory. Stručně přeloženo: “preferuji vzhled mého miláčka před zdravotními problémy plemene, protože se mi líbí a je roztomilý”.

Jak studie probíhala

Pro výzkum byli vybrány tyto plemena: francouzští buldočci a čivavy (z důvodu objevujících se problémů související s jejich tělesným vzhledem), kavalíři pro výskyt zdravotních potíží, které nejsou spjaté s vzhledem (přehled ZDE). A jako doplňující plemeno posloužili  kernteriéři (Cairn teriér), protože jsou relativně zdraví, takže vytvářejí dobrý kontrast ke zbytku.

Existovaly rozdíly ve způsobu, jakým majitelé jejich plemena získali. Lidé s čivavami nejčastěji odpovídali, že „ve skutečnosti nebylo žádné plánování“, a bylo také méně časté, že by si majitelé kavalírů a buldočků dali dostatečný čas na to, aby se před pořízením štěněte o psech dozvěděli více z knih, článků, anebo od profesionálů v práci se psy. Majitelé kernteriérů se také méně informovali odborným způsobem, avšak více se spoléhali na předchozí zkušenosti s tímto plemenem.

Kernteriéři a kavalíři byli jako štěňata nějčastěji pořizováni z chovatelských stanic (v Dánsku většina psů pochází od malých chovatelů s 2 až 4 chovnými fenami). Přestože chovatelské stanice byly stále nejběžnějším zdrojem čivav a francouzských buldočků, měli majitelé těchto plemen větší tendenci získávat je od předchozího majitele (22% čivav a 15% francouzských buldočků) nebo z jiných zdrojů (množírny, domácí množení, apod.)

nemoci plemen psů

Získané informace

Vědci zjistili, že výrazný vzhled psa, vlastnosti plemene a pohodlí majitele při zvládání potřeb zvířete byly faktorem při rozhodování v pořízení určitého zvířete. Důležitá byla také charakteristika osobnosti plemene. Tyto motivace se lišily podle rasy. Výrazný vzhled a typická osobnost byly obzvláště důležité pro majitele kavalírů a francouzských buldočků. Pro majitele čivavy to bylo méně důležité, více se rozhodovali pro nenáročnost potřeb a aktivity plemene. Majitelé kernteriérů byli méně motivováni vzhledem a více vlastnostmi a schopnostmi této rasy.

Je zajímavé, že tyto předpoklady byly spojeny také s emocionálním poutem k určitému typu psa. Lidé, kteří byli motivováni výrazným vzhledem a vlastnostmi plemene, byli ke svému mazlíčkovi velmi citově navázaní. Vědci tvrdí, že je možné, že vzhled je přímo spojen s intenzitou citové vazby, protože roztomilé vzhledové rysy podobné dětským mohou u majitele vyvolat rodičovské/opatrující chování. Tyto domněnky byly zjištěny již při předchozích výzkumech (viz např. preference dětských rysů u majitelů některých psů a role vzhledu očí psů při adopci majiteli).

Motivaci k získání psa lze rozdělit na vnitřní (vlastnosti a schopnosti plemene, převažující u majitelů kernteriérů) nebo vnější (u tří dalších plemen, kde hraje roli roztomilost, rysy podobné dětským a lifestylová/módní aktuálnost). Kombinace vnější i vnitřní motivace k pořízení chlupatého parťáka není výjimkou.

V průběhu studie byly dále shromažďovány data o problémech se zdravím a chováním zvířat. Francouzští buldoci měli nejvyšší úroveň zdravotních problémů a nejvvyšší veterinární výdaje. Přestože v posledním roce navštívilo veterináře kvůli zdravotní prohlídce pouze 67% z celkového počtu buldočků, 29% mělo náhlé onemocnění nebo zranění a téměř 9% mělo chronické onemocnění. 12% vlastníků francouzských buldočků utratilo v předchozím roce v přepočtu více jak 16.000 Kč za účty na veterině.

Psi plemene čivava měli nejčastěji behaviorální problémy (výchova/chování) – 10% a problémy se zuby (33%). Většina kavalírů byla na kontrolách zdravotního stavu (81%), 19% mělo náhlé onemocnění nebo zranění a 5,5% mělo chronické onemocnění. Kernteriéři měli méně problémů a nejnižší výdaje u veterináře.

Zajímavé je, že majitelé kernteriérů měli nejnižší úroveň citové připoutanosti ke svým zvířatům (což samozřejmě neznamená, že své parťáky neměli rádi), čivav nejvyšší, a mezi nimi byli majitelé francouzských buldočků a kavalírů. Například, pokud vezmeme prohlášení: „Udělal/a bych téměř cokoli, abych se postaral/a o svého psa,“ 70% majitelů čivavy rozhodně souhlasilo. U vlastníků francouzských buldoků to bylo 62%, vlastníků kavalírů 56% a pouze 43% majitelů kern.

Výše zmíněné možná reflektuje rozhodnutí, která již majitelé museli o svém psu učinit. Vědci si kladli otázku, zda problémy se zdravím nebo chováním ovlivní touhu lidí získat dalšího psa stejného plemene. Vlastníci francouzských buldočků  nejčastěji tvrdili „ano, určitě“, znovu by si pořídili stejné plemeno (29%). Pouze 10% majitelů francouzských buldočků zvažovalo jako příští zvíře získat jiné plemeno, ve srovnání s 25% majitelů čivav. (Toto číslo je vyšší než procento majitelů čivav, kteří „pro jistotu“ chtěli znovu stejné plemeno – 17,5%).

U tří z těchto plemen (Kernteriér, kavalír a čivava) neměly problémy se zdravím a chováním vliv na pravděpodobnost, že majitelé budou chtít opět stejné plemeno v budoucnosti. Ale u majitelů francouzských buldočků snížil výskyt problémů plemene se zdravím / chováním počet těch, kteří uvedli, že chtějí opět to samé, z 31% pro většinu bez problémového zvířete na 20% pro ty, kteří evidují u svého psa jeden problém, a 12% pro ty, jejichž zvíře má dva a více problémů.

Nemoci plemen

Francouzští buldoci jsou velmi populární, přestože jsou brachycefaličtí – disponují pouze krátkým čumákem, což může způsobit dýchací potíže (včetně brachycefalického obstrukčního syndromu dýchacích cest – více o tomto v článku pražské veterinární kliniky Animal Clinic: Brachycefalie – patologie povýšená na plemenný znak) a oční problémy. Francouzský buldoček však může mít také malformace obratlů, což způsobuje problémy s páteří,  poruchu srážení krvě (Von Willebrandova choroba) a další.

Čivavy jsou velmi malé a drobné, což může  způsobit mnoho problémů, včetně vysokého rizika zranění při nepozornosti, problémů s končetinami (patelární luxace) a strachovou agresi v rámci behaviorální stránky.

U Kavalírů se evidují zdravotní komplikace v důsledku příbuzenské plemenitby v průběhu vývoje chovu. Jsou náchylní k srdečním problémům a k neurologickému stavu zvanému syringomyelia, při kterém se na míchu hromadí tekutinou naplněné dutiny. Mezi symptomy patří nadměrné škrábání, bolestivost a slabost končetin.

Data od švédské pojišťovací společnosti Agria, získaná výzkumnými pracovníky, poskytují relevantní informace o mediánu věku úmrtí, jak je uvedeno v tabulce (pouze 2,5 roku u samců francouzských buldočků a 3,8 u fen tohoto plemene).

AGRIA – tabulka zdraví vybraných plemen psů  (kliknutím na obrázek jej zvětšíte)

Agria - data zdraví psů

Co ukazují data získaná výzkumem?

Výsledky naznačují, že pro lidi bude výzvou snaha podporovat lepší životní podmínky zvířat,  protože u některých k rozhodnutí získat štěně  významně přispívají i jiné faktory než zdraví a schopnosti plemene. Motivace lidí tíhnout k určitým psím rasám je různá a v některých případech rysy tohoto plemene, které potenciálně i prakticky způsobují nejen zdravotní problémy, ovlivňují rozhodování. Péče a starost o tyto psy též přispívá k citové vazbě ke zvířeti, vezmeme-li v potaz charakteristiku osobnosti majtele/majitelky.

Pokud lidé milují své psy, je pochopitelné, že mají tendence si v budoucnosti pořídit opět totožné plemeno. Otázkou je, jakou cenu za to platí nejen oni, ale i zvířata, která nemohou svůj osud sama ovlivnit.

Zdroj: Companion Animal Psychology

 

Pozn. autora: účelem článku není obecná generalizace majitelů zmíněných plemen. Informace objevující se ve studii vychází z podmínek v zemi, kde v době průběhu výzkumu psi zúčastněných majitelů pocházeli z větší části z chovatelských stanic, výskyt zdravotních problémů se v realitě může lišit v závislosti na původu zvířete.