Tato konference, která se konala 16. září v Praze, byla událostí, kterou by si neměl žádný pejskař ujít. Akci s účastí celé řady českých a zahraničních odborníků z neziskového sektoru i státní sféry vám mohu přiblížit díky Lence Ungrové, která z tohoto setkání připravila obsáhlý report plný zajímavých informací. Pojďme se na ně blíže podívat.

Téma množitelů je u nás momentálně velmi aktuální, je velmi obsáhlé, a pro mnoho lidí ne zcela jednoznačné. Jedni považují za množitele pouze osoby, které rozmnožují psy a kočky v nevyhovujících podmínkách. Mnoho dalších definuje množitele jako člověka, který rozmnožuje bez bonitace a bez jakékoliv kontroly, testů a kvalitní péče. Jedinou oficiální definicí množitele se dá považovat ta z kynologické knihy Člověk, přítel psa:

Množitel je člověk, který se věnuje rozmnožování psů, ale ve svém počínání se neřídí žádnými pravidly. Dělá to buď z nevědomosti, nebo kvůli  zisku. Nemá chovatelskou stanici a jeho odchovy nejsou považovány za čistokrevné, protože nemají Průkaz původu. Psi pocházející od množitelů  mají často zdravotní problémy způsobené genetickými důvody nebo špatnou péčí o dospělé psy i o štěňata.

Jak se však v této problematice vyznat, rozpoznat příčiny a bojovat s nelegálním byznysem množení? Na celodenní konferenci “ČR: Evropská továrna na psy?” věnované tomuto tématu, bylo možné dostat odpovědi na nejdůležitější otázky a mnoho dalších. Začneme pár zajímavými statistikami:

Mohlo by vás zajímat:  Polovina štěňat bez PP z internetu onemocní během půl roku od koupě

 • cca 43% Evropanů má psa; v Evropě je 180 milionů zvířat: 99 milionů koček & 81 milionů psů (zdroj: Statista, 2014)
 • Francie / Itálie / VB / Německo / Španělsko = 70% vlastněných zvířat
 • roční tržba prodeje koček a psů (držení/chov/obchod) : 1.3 miliard euro, tento obchod vytváří zaměstnání pro 300,000 lidí
 • na 100 obyvatel v ČR připadá asi 18 psů (Francie 12, Rakousku 7, Belgie 1)
 • velký problém je ten, že legislativa nezná pojem množírna
 • zoo mafie patří k jedněm z nejlépe organizovaných zločinů v Evropě, po distribuci drog a prostituce je nejziskovější trestnou činností. Stačí se podívat na tabulku “vývaru” z prodeje štěňat náhodně vybraných plemen:

cena_stenat_hafster

Množitelé:

 1. Sběratelé: lidé, kteří zpočátku měli dobrý úmysl postarat se o bezprizorní psy, avšak vymklo se jim to z kontroly. Často jsou to psychicky nemocní lidé, kteří “sbírají” zvířata, která se jim doma nekontrolovaně množí
 2. Domácí malochov: lidé, kteří chtějí, aby jejich fena měla jednou za život štěňata (bez PP, stává se, že je neudají, a na inzerát je od nich koupí překupníci)
 3. Množírny: místa, ve kterých jsou množena zvířata v nevyhovujících podmínkách, a zde strádají fyzicky i psychicky

Odběratelé:

 1. Lidé, kteří se rozhodli impulzivně pro pořízení štěněte
 2. Lidé, kteří se nezajímají, odkud štěně pochází a jak je na tom zdravotně (genetické a zdravotní testy) a povahově (PP jako záruka rasy a povahy), hlavně že je levné
 3. Lidé, kteří chtějí štěně “zachránit” a tak jej odkoupí

Tito lidé přesně plní přání podle množitelů, a tak jim zajišťují zisk.

Jak poznat štěně z množírny:

 1. Inzeráty od stejného člověka po celý rok, neomezený počet štěňat na internetu, v novinách atd.
 2. Prodávající může mít mnoho psů a nikde nemá matku štěněte, anebo tvrdí, že matka se o štěňata nestará. Může tam být nepořádek a zápach
 3. Prodávající nemá kupní smlouvu
 4. Často falešné očkovací průkazy, štěňata u nových majitelů hynou na nemoci, proti kterým by podle průkazů měly být očkované (např. parvoviróza,…)
 5. Štěně je příliš malé (má ještě mléčné zuby, sací reflex,…)
 6. Štěně není viditelně zdravé

Během konference se přednášející i účastníci shodli na tom, že je třeba současný alarmující stav řešit a to co nejdříve, za pomocí několika kroků:

 1. Jasná specifikace legislativy pro chovatele: prováděcí právní předpis, v němž by byly specifikovány minimální podmínky pro chov, ochranu a péči o zdraví a pohodu psů určených pro zájmové chovy
 2. Registr chovatelů
 3. Povinné čipování a evidence v jednotném registru: bez možnosti identifikovat jednotlivé psy je kontrola obtížná a proto je třeba připravovat povinné identifikační označení všech psů, kteří se nacházejí a budou nacházet ať trvale nebo přechodně na území České republiky
 4. Více inspektorů pro kontrolu chovů
 5. Ideál zcela samostatný orgán pro welfare zvířat – momentálně Státní veterinární správa  pouze jako ochránce spotřebitele živočišných produktů
 6. Mezinárodní spolupráce odpovědných orgánů
 7. a HLAVNĚ: Zvýšení informovanosti kupujících

konference_mnozirny_hafster1

Zajímavá byla i přednáška z hlediska pohledu policie ČR, kterou vedl Michal Plesl z úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR:

 • je velmi těžko posuzovatelné, co je týraní, které lze potrestat
 • neexistují ověřené studie vlivu některých „úkonů“ co se se psy dělají, neví se, jak moc velký vliv to má na psychiku a zdraví psa
 • neřeší se recidivita- pokud se týrání opakuje, nesčítá se to
 • rozdíl mezi surovostí= vysoká intenzita týrání (vztahuje se hlavně na fyzické týrání, jako bití, kopání,…) a trýzněním= způsob vnímání týrání daným zvířetem (topení koťat, trávení, střílení..) – zde jsou bohužel mezery
 • neexistuje indikatura- jak co má moc velký vliv, bohužel se tolik nebere ohled na psychologii psů, protože to je celkem nový „obor“
 • chybí člověk, co by vydával posudky z hlediska cítění zvířat
 • díky novele zákona- zvíře je tvor s city –  rapidně stoupá počet případů týrání zvířat, které jsou postihovatelné (2006- 26 případů, 2016- 119 případů)
 • policie se snaží, ale nejsou to veterináři ani odborníci přes zvířata a mnohdy bohužel neví, co dělat
 • nejvíce týrání je v klasických zájmových chovech, kde má člověk v domácnosti jedno nebo dvě zvířata
 • překvapivě jen 2% případů jsou případy, které odpovídají termínu množírna
 • proč tyto případy nelze stíhat? Pravděpodobné příčiny:
  • podmínky či přečiny nemají dostatečnou intenzitu, aby se to dalo trestně postihnout
  • nejsou důkazy nebo jsou nepoužitelné- natočené a sdílené po internetu, použitelné by byly pouze tehdy, pokud by šel autor svědčit k soudu (ale často se to k soudu bohužel nedostane)
  • není opora v zákoně
  • žádné podněty ze zahraničí – PČR nikdy nedostala žádné echo o tom, že by v zahraničí byl zastaven nelegální či nesprávný transport zvířat z ČR
  • nejsou žádné podněty od veterinářů, žádné nahlášení zvířete ve špatném stavu, nic podezřelého

konference_mnozirny_hafster3Roztomilý, že? Ale co jeho rodiče, mají dobrý život?

Většinu účastníků akce zajímal pohled Státní veterinární správy (SVS), které je soustavně kritizována za svou laxnost. Tuto instituci zastupovali Aurika Smolová a Ivo Strauss z Oddělení péče o pohodu zvířat:

 • SVS konstatuje problémy s legislativou – v současnosti nemohou vstoupit do domu, kde je nahlášeno týrání/nevyhovující podmínky ( zákon o domovní svobodě). Výjimku tvoří situace, kdy je “chovatel” registrován a budova má IČO. Mohou sice požádat, aby majitel předvedl zvířata před dům, ale tím se samozřejmě nic nezjistí…
 • není pravda, že nemohou provést kontroly neohlášeně, ale často se prostě nedozvoní a nelze se s majitelem domluvit jinak, než smluvit nějaký čas, kdy kontrola přijde
 • SVS přijímá až 85% nesmyslných podnětů (pes v noci štěká, kohout kokrhá,…) a jelikož jsou právní orgán, musí vše evidovat a prověřit
 • lidé si stěžují, že Krajská veterinární správa (KVS) pracuje pomalu a proto se posílají hromadné stížnosti ( někdy třeba i 100 emailů), avšak nedochází jim,  že KVS je povinna každý email evidovat a až pak se dostane k nějaké kontrole- hromadné stížnosti bohužel kontraproduktivní
 • problém s anonymy- někdo napíše, v Horákově ulici někdo týrá psa, KVS se k případu dostane a nemá možnost si zjistit další potřebné informace, nemůžou vyjet a ptát se „Kdo tady týrá psa?“, vždy je dobré uvést nějaký kontakt
Mohlo by vás zajímat:  Máte rádi psy?

Smutné zjištění přinesla i diskuze účastníků se zástupci SVS -paní, zastupující home4pets, vyšla na světlo s otřesným faktem: množitelé si cíleně vybírají pro svůj chov malé obce – i po podání podnětů na KVS a PČR, po doporučení KVS k odebrání zvířat bývají množírny stále v provozu, a to ze dvou důvodů:

 • obce nemají prostory, kam by psy umístily, nemají smlouvy s útulkem a když ano, má stop stav, nejsou finance na zřízení provizorního útulku
 • obce nechtějí mít finance ani prostory pro umístění psů, nezajímá je to

Zajímavá je zejména informace, že některé obce cíleně umisťují zvířata ke známým, kteří z tohoto mají větší profit (týraný kůň- nabídka záchranné stanice- 4000Kč/ měsíc, nabídka známého 15000Kč/ měsíc). Kruh “rýžování” na bezprizorních zvířatech se tak uzavírá…

konference_mnozirny_hafster2

Avšak ne všechny obce zastávají pasivní postoj k této problematice. Na konferenci vystoupil starosta obce Mgr. Herbert Pavera, který se o momentální stav zajímá, a dokazuje, že s trochou snahy není čipování a evidence psů problém. V obci s cca 4400 obyvatel je evidováno 499 psů.  Obec Bolatice se podílí na proplácení nákladů za čipování psů v katastru obce od roku 2012 – v současnosti je z celkového počtu psů  396 očipovaných, 32 tetovaných, 71 bez čipu (většinou se jedná o staré psy). Motivace občanů tak evidentně funguje.
Ačkoliv se zdá současná bezútěšná situace velmi obtížně řešitelnou, přece jenom můžeme pozorovat pokroky v boji s množením. Můžeme je demonstrovat na jednoduché časové ose:

legislativa_mnozirny_graf_hafster

Jak lze vidět, v posledních 3 letech se značně zvýšila aktivita proti týrání a množení zvířat i na parlamentní půdě. ČMKU ve spolupráci s poslancem Mgr. Herbertem Paverou a dalšími (MUDr.Gabriela Pecková, veterinární lékaři MVDr. Pavel Hron, MVDr. Martina Načeradská a MVDr. Daniela Vozková, Komora veterinárních lékařů: MVDr. Kateřina Novozámská, Ministerstvo zemědělství: MVDr. Jiří Kruml), podali návrh zákona na povinnou registraci zvířat a na určení standardu chovu. K tomu se čím dál více šíří osvěta mezi pejskaři, vznikají FB stránky proti množení a podporující adopce psů a koček, v médiích přibývají články a zprávy o množitelech. Věřím tomu, že s přibývajícím tlakem veřejnosti na zákonodárce se v ČR, zemi psům a kočkám zaslíbené, dočkáme striktních postupů proti týrání psů, rozmnožování bez standardu a pravidel a nezákonného obchodování se čtyřnohými mazlíky.

Pokud vás konference o této problematice zaujala, a chtěli byste se dozvědět více, můžete si stáhnout prezentace z akce v tomto odkazu. Záznam z celé konference je možné sledovat ZDE.