Znáte to přísloví? Tvrzení, že pes je zrcadlem svého majitele, je nyní potvrzeno vědeckým výzkumem provedeným na fakultě Life Sciences vídeňské univerzity. Tento úžasný průzkum byl zveřejněn 8. února 2017 a přináší zajímavé zjištění.

Vědečtí pracovníci v Rakousku pod vedením doktorky Iris Schöberlové prováděli testování na 132 majitelích psů s jejich čtyřnohými mazlíčky  v laboratorních podmínkách. Zkoumány byly psychobiologické faktory ovlivňující intra-individuální variabilitu kortizolu v reakci na různé náročné situace. Následné měření hladiny kortizolu spolu s tepovou frekvencí, vyhodnocením dotazníků a chování hafanů vedlo ke srovnání osobnosti psa a majitele, jakožto  i sociálních postojů člověka vůči jeho miláčkovi a jiným lidem. Majitelé byli posuzováni také podle výrazného znaku jejich osobnosti: neuroticismu, extraverze, open-minded (otevření vůči zkušenostem a novým věcem), svědomitosti a přívětivosti. Výsledky výzkumu publikoval uznávaný britský časopis PLoS ONE (Public Library of Science). 
Majitel spolu se svým psem tvoří tzv. dyádu, což je nejmenší sociologická skupina, ze které vznikají další. Není náhodou, že psi, kteří jsou uvolnění a přátelští, přenáší svou pohodovou náladu na své majitele, kterým pomáhají vyrovnat se se stresem a naopak. Majitelé své mazlíky ovlivňují mnohem více, vzhledem k jejich vedoucí pozici v dyádě.
Výzkum pracoval i s dřívějšími poznatky, jako například fakt, že psi se cítí lépe, pokud se mazlí s ženami, než s muži (Hennessy MB, Williams MT, Miller DD, Douglas CW, Voith VL. Influence of male and female petters on plasma cortisol and behaviour: Can human interaction reduce the stress of dogs in a public animal shelter? Appl Anim Behav Sci 1998; 61: 63–77)  anebo zjištění, že samci psů, kteří mají mužské majitele, jsou více sociální než psi, které vlastní ženy (Kotrschal K, Schöberl I, Bauer B, Thibeaut AM, Wedl M. Dyadic relationships and operational performance of male and female owners and their male dogs. Behav Process 2009; 81: 383–391.).  Co se týče tohoto průzkumu, samci psů s mužskými majiteli měli obecně nižší hladinu kortizolu (stresový hormon) než všechny další kombinace. Zajímavé, že? Předpokládá se, že tato skutečnost se vztahuje k rozlišnému lidskému chování k osobám opačného či stejného pohlaví. 
Testování použité ve výzkumu:

Prohlížení obrázků

Slouží ke shromáždění informací o vztahu pes-majitel a vzájemném vlivu. Páníček byl požádán, aby nechal tři minuty psa o samotě v místnosti, do které právě vešli. Během této doby majitel i vědec pozorovali pejska pomocí skryté kamery. Následně majitel opět vstoupil do místnosti a díval se na 14 psích fotek, které byly v této místnosti na zdech a oknech. Pejsek se mezitím mohl volně pohybovat po pokoji dle svého uvážení a páníček se k němu měl chovat zcela standardně. Celá aktivita byla sledována na monitoru mimo místnost. Nakonec přišel do místnosti vědec po cca 8 minutách procesu.

[irp posts=”3633″ name=”5 věcí, které lidi dělají, a psi nesnáší”]

Výzva

Tento test má cíl shromáždit informace o tom, jak pejsek a majitel spolupracují při řešení různých úkolů.  Majitel je vyzván, aby psa vedl opatrně, avšak efektivně přes most z drátěného pletiva (výšky 0.6 metrů a délky 5 metrů). Poté provede to samé, tentokrát však na bublinkovou vyvýšenou plochu, kde musí pes zůstat alespoň 5 sekund. Dvojice má na splnění každého úkolu 4 minuty. Na závěr majitel dává hafanovi povely “sedni” a “lehni” s maximálně dvojitým opakováním jednotlivých příkazů. K tomu všemu se má majitel ke svému parťákovi chovat jako obvykle během dne, povely dávat obvyklou formou a hafanovi podávat běžné jídlo v klasickou denní hodinu.

Test s monitorem srdce

Majitel byl připojen k monitoru srdce, stejně jako jeho pejsek, což celkově trvalo zhruba 5 minut. Následně se 5 minut hráli, aby si hafan na zařízení zvyknul. Mohli využít pamlsky, hračky, běžně používané potřeby. Následně byl pejsek na vodítku s tím, že páníček si sedl anebo lehl a nehýbal se, načež proběhlo měření srdeční aktivity.

Mírná hrozba

Pejsek byl testován na 2 náhodné situace, které v jeho očích znamenají hrozbu. Jednou ve společnosti majitele, podruhé bez něj/ní. Z bezpečnostních důvodů byl hafan jištěn vodítkem připoutaným ke zdi. Při situaci s majitelem byl tento požádán, aby se zachoval jako obvykle, bez jeho přítomnosti páníček sledoval chování psa pomocí skryté kamery na monitoru mimo místnost. Samozřejmě během celého procesu byl přítomen zkušený pracovník, který by v případě nutnosti zasáhl a test okamžitě ukončil. Hrozbu představovala žena v černém dlouhém kabátu s kapucí a lyžařskou helmou, kdy byly vidět pouze její oči. Po vstupu do místnosti zaklepala na dveře, aby získala hafanovu pozornost. Následně na pejska upřeně hleděla a pohybovala se směrem k němu. Po každém kroku se na 3 sekundy zastavila a zírala na něj. po třetím kroku se otočila a opustila místnost. Stejný postup následoval u druhé hrozby, tentokrát však žena místo opuštění místnosti přešla do rohu, kde sundala plášť i helmu, a následně k pejskovi přicházela s vlídným postojem a pamlsky. Nakonec místnost opustila a pejsek byl uvolněn z vodítka.
[irp posts=”6067″ name=”Psí deka pro opravdové fajnšmekry”]

Závěr

Zjištění jsou překvapující: majitelky a jejich hafani měli před testováním vyšší ranní hladinu kortizolu než jejich mužské protějšky se svými parťáky. Naopak po testování byla zjištěna vyšší hladina stresového hormonu u mužských majitelů a jejich psů. Psi od majitelek měli vyšší hladinu po testování hrozby bez přítomnosti jejich paniček, než psi mužských majitelů. Ovšem při srovnání hladin při přítomnosti či nepřítomnosti majitelů při posledním testu nebyl nalezen rozdíl.

Důkazy ukazují, že psi jsou citliví na emocionální stavy svých majitelů a mohou zrcadlit jejich emoce, na základě čehož upravují své chování. Majitelé bodování vysoko v neuroticismu měli psy s nízkou variabilitou kortizolu. To je spojeno s nízkým očekáváním, že v případě potřeby bude následovat určitá sociální podpora. Z toho pak následně vznikají deprese a úzkosti.  Hafani, jejich majitelé jsou neurotičtí, k nim přichází daleko častěji (uklidnit je, pomazlit se), než psi majitelů, kteří jsou v standardním rozpoložení. Naopak psi s pohodovými majiteli mají vyšší variabilitu kortizolů, což znamená, že lépe zvládají různé situace.  Psi opravdu zrcadlí pocity a duševní rozpoložení svého majitele.

Na závěr je třeba zdůraznit, že testování probíhalo s dobrovolníky, kteří měli možnost proces kdykoliv ukončit a podle etických předpisů EU pro welfare zvířat. Popis výzkumu spolu s velmi zajímavými fakty si můžete přečíst ZDE (článek je v angličtině).

Zdroj: Schöberl I, Wedl M, Beetz A, Kotrschal K (2017) Psychobiological Factors Affecting Cortisol Variability in Human-Dog Dyads. PLoS ONE 12(2): e0170707. doi:10.1371/journal.pone.0170707